Publicaties Monitor Sociaal

 • Monitor Sociaal 2021 Alblasserdam

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Alblasserdam op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal 2021 Dordrecht

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Dordrecht op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal 2021 Hardinxveld-Giessendam

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Hardinxveld-Giessendam op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal 2021 Hendrik-Ido-Ambacht

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Hendrik-Ido-Ambacht op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal 2021 Papendrecht

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Papendrecht op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal 2021 Sliedrecht

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Sliedrecht op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal 2021 Zwijndrecht

  Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Zwijndrecht op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 SLIEDRECHT

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Sliedrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. Op verzoek van de gemeente hebben we extra vragen gesteld over de Bibliotheek Sliedrecht. De resultaten hiervan zijn ook in de factsheet opgenomen.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 ZWIJNDRECHT

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Zwijndrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. Op verzoek van de gemeente hebben we extra vragen gesteld over het gebruik van sociale voorzieningen en mantelzorg. De resultaten hiervan zijn ook in de factsheet opgenomen.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 ALBLASSERDAM

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Alblasserdam. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 DORDRECHT

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Dordrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 HENDRIK-IDO-AMBACHT

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Hendrik-Ido-Ambacht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. Op verzoek van de gemeente hebben we extra vragen gesteld over gebruik van sociale voorzieningen en sociale contacten. De resultaten hiervan zijn ook in de factsheet opgenomen.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 HARDINXVELD-GIESSENDAM

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Hardinxveld-Giessendam. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meting in 2017.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 PAPENDRECHT

  In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
  In deze factsheet leest u de resultaten voor Papendrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. In de bijlage is een korte onderzoeksverantwoording te vinden. Daarnaast bevat de bijlage de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen.
  In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 • Monitor Sociaal Drechtsteden 2017

  Voor u ligt de derde editie van de Monitor Sociaal. Sinds de laatste editie in 2013 hebben er in het sociaal domein veel veranderingen plaatsgevonden, met als grootste 'klapper' de drie decentralisaties. De vraag is of en hoe deze veranderingen effect hebben gehad op de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen. U leest het in de Monitor Sociaal 2017.

 • Monitor Sociaal Drechtsteden 2017 - Tabellenboek

  In het Tabellenboek van de Monitor Sociaal 2017 staan cijfers over de ontwikkelingen in de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen en de verschillen tussen wijken en gemeenten.

 • Monitor Sociaal Hardinxveld-Giessendam 2017

  Eens in de vier jaar monitort het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de stand van zaken en ontwikkelingen op sociale thema's, zoals eigen kracht, sociaal netwerk en participatie, in de Drechtsteden. Per 2018 sluit ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam zich bij het regionale samenwerkings-verband aan. Hierop vooruitlopend hebben we de Monitor Sociaal in 2017 ook in Hardinxveld-Giessendam uitgevoerd. In deze factsheet leest u onder andere hoeveel inwoners van Hardinxveld-Giessendam weinig of juist veel eigen kracht hebben, hoe het staat met de (over)belasting van mantelzorgers, de bereidheid tot vrijwilligerswerk en de mate waarin inwoners, indien nodig, de weg naar ondersteuning weten te vinden.