Publicaties Monitor Sociaal

  • Monitor Sociaal Drechtsteden 2017

    Voor u ligt de derde editie van de Monitor Sociaal. Sinds de laatste editie in 2013 hebben er in het sociaal domein veel veranderingen plaatsgevonden, met als grootste 'klapper' de drie decentralisaties. De vraag is of en hoe deze veranderingen effect hebben gehad op de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen. U leest het in de Monitor Sociaal 2017.

  • Monitor Sociaal Drechtsteden 2017 - Tabellenboek

    In het Tabellenboek van de Monitor Sociaal 2017 staan cijfers over de ontwikkelingen in de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen en de verschillen tussen wijken en gemeenten.

  • Monitor Sociaal Hardinxveld-Giessendam 2017

    Eens in de vier jaar monitort het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de stand van zaken en ontwikkelingen op sociale thema's, zoals eigen kracht, sociaal netwerk en participatie, in de Drechtsteden. Per 2018 sluit ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam zich bij het regionale samenwerkings-verband aan. Hierop vooruitlopend hebben we de Monitor Sociaal in 2017 ook in Hardinxveld-Giessendam uitgevoerd. In deze factsheet leest u onder andere hoeveel inwoners van Hardinxveld-Giessendam weinig of juist veel eigen kracht hebben, hoe het staat met de (over)belasting van mantelzorgers, de bereidheid tot vrijwilligerswerk en de mate waarin inwoners, indien nodig, de weg naar ondersteuning weten te vinden.