Publicaties Monitor Bestuur & Communicatie

 • Communicatie en bestuur Hardinxveld-Giessendam

  De gemeente Hardinxveld-Giessendam vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente communiceert, ze informeert, zoals via het Gemeentenieuws, betrekt en mee laat participeren bij beslissingen over hun wijk. Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Hardinxveld-Giessendam om hier inzicht in te krijgen. In december 2023 hebben we 708 leden van het Bewonerspanel gevraagd een vragenlijst in te vullen, daarvan hebben 192 dat gedaan, dat is een respons van 27%. Daarnaast heeft de link op de website van de gemeente gestaan en daarvan is door 37 inwoners gebruik gemaakt.

 • Gemeentenieuws Dordrecht

  De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners aankijken tegen de wijze waarop de gemeente communiceert, ze informeert, zoals via het Gemeentenieuws.

  Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Dordrecht om hier inzicht in te krijgen. In december 2023 hebben we 2.527 leden van het Bewonerspanel gevraagd een vragenlijst in te vullen, daarvan hebben 866 dat gedaan, dat is een respons van 34%. Daarnaast heeft de link op de website van de gemeente gestaan en daarvan is door 36 inwoners gebruik gemaakt.

  Het onderzoek gaat in op de volgende vragen:
  Hoe waarderen inwoners de communicatie, zoals het Gemeentenieuws en wat zijn wensen tot verbetering?

 • Monitor Communicatie en Bestuur 2020

  Voorkeur voor media en waardering

 • Communicatie en Bestuur Dordrecht, monitor 2020

  Voorkeur voor media en waardering communicatie

 • Communicatie en Bestuur Alblasserdam, monitor 2020

  Voorkeur voor media en waardering communicatie

  Bij nieuws OVER de gemeente geeft twee derde van de inwoners de voorkeur aan het lokale huis-aan-huisblad. De helft kijkt ook op de lokale nieuwswebsite. Bij nieuws VAN de gemeente heeft driekwart de voorkeur voor een brief van de gemeente en zo’n vier op de tien heeft voorkeur voor het Gemeentenieuws in een huis-aan-huisblad of een digitale nieuwsbrief.

 • Vertrouwen in de lokale overheid

  Een methodologische zoektocht naar factoren die het vertrouwen in de gemeente verklaren.

 • Burgerperspectieven & Vertrouwen

 • Communicatie en Bestuur Alblasserdam

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

 • Communicatie en Bestuur Dordrecht

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

 • Communicatie en Bestuur Hendrik-Ido-Ambacht

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

 • Communicatie en Bestuur Papendrecht

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

 • Communicatie en Bestuur Sliedrecht

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

 • Communicatie en Bestuur Zwijndrecht

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

 • Monitor Communicatie en Bestuur

  De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

  Er is in vergelijking met 2013 een positieve ontwikkeling in het vertrouwen in de gemeente. Dat geldt voor alle gemeenten. Dat komt dan bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe bestuurder, het oplossen van problemen en beter luisteren naar inwoners (en andere groepen in de samenleving). Aan de andere kant willen burgers meer invloed op wat de gemeente doet. Ook nam bij 15% van de inwoners het vertrouwen af. Er zijn daarom nog verbeteringen wenselijk.