Onderzoek stagediscriminatie onder mbo-studenten Dordrecht

28 juni - De gemeenteraad van Dordrecht wil dat Dordrecht een stad is waar iedereen gelijke kansen heeft en waar recht wordt gedaan aan diversiteit en inclusiviteit. Daarom had de gemeenteraad behoefte aan meer inzicht in dit thema. Wij hebben hiervoor onderzoek gedaan naar stagediscriminatie in het mbo.

Dit thema heeft ook al tot landelijke en regionale onderzoeken geleid, maar dit onderzoek biedt voor het eerst een verkennend inzicht in ervaringen met stagediscriminatie in Dordrecht zelf. Het gaat in op vragen zoals: Is er in Dordrecht sprake van stagediscriminatie? Hoe ziet dat er dan uit? Wat zijn de gevolgen hiervan voor studenten? En wat zijn volgens betrokken partijen oplossingsrichtingen voor het tegengaan en voorkomen van stagediscriminatie?

Belangrijkste uitkomsten

 • De helft van de mbo-studenten van Dordtse mbo-scholen ervaarde dat het (heel) veel moeite koste om een stageplek te vinden. Uiteindelijk vinden de meeste studenten (91%) wel een stageplek.
 • Eén op de tien studenten had uiteindelijk te maken met studievertraging doordat ze te laat een stageplek vonden. 
 • Bij het zoeken van een stageplek krijgt twee derde van de studenten te maken met negatieve ervaringen, bij het stagelopen is dit bij vier op de tien studenten het geval. Er zijn verschillen naar achtergrondkenmerken. 
  • Studenten met een migratieachtergrond blijven wat vaker verstoken van antwoord op hun brieven, mails, telefoontjes (75% vs. 58%), 
  • Bij studenten met een Islamitische geloofsovertuiging wordt het werk op stage vaker gecontroleerd dan bij andere stagiairs/werknemers (34% vs. 16%). 
  • Vrouwelijke studenten krijgen op stage vaker te maken met een onvriendelijke behandeling (34% vs.18%), kwetsende grappen (25% vs. 10%) en de 'rotklusjes' moeten doen (31% vs. 17%).
 • Niet alle negatieve ervaringen hebben automatisch te maken met discriminatie. Ook is discriminatie vaak niet objectief vast te stellen en gaat het in de meeste gevallen om 'vermoedens van'. Studenten die vaker dan gemiddeld vermoeden dat hun negatieve ervaringen samenhangen met discriminatie zijn:
  • Studenten met een migratieachtergrond en/of Islamitische geloofsovertuiging.
  • Studenten met mbo-niveau 1-2 (alleen bij het zoeken naar een stageplek).
 • De door studenten meest genoemde vormen van stagediscriminatie zijn, discriminatie vanwege: opleidingsniveau, herkomst/migratieachtergrond, uiterlijk, extra leerbehoeften (bijvoorbeeld door autisme, adhd enz.)

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Op deze pagina kunt het hele rapport lezen en downloaden.
Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op.