Veiligheidsmonitor 2019

Veiligheidsmonitor 2019

De zeven gemeenten in de Drechtsteden hebben in het najaar van 2019 deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor.

Het gaat daarbij om de beleving van de inwoners op diverse onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap. In zeven afzonderlijke factsheets beschrijven we de situatie van elke gemeente, vergelijken dit met eerdere metingen en zetten het af tegen vergelijkbare Nederlandse gemeenten. Ook bevat elke gemeentelijke rapportage wijktabellen waaruit de woonsituatie per wijk blijkt.

De gemeentelijke factsheets kunt u hier vinden: 

https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Publicaties/Fysiek/Publicaties_Leefbaarheid_en_veiligheid

 

.