2020

  • OCD onderzoeken voor Dordtse visie over opvang

    18 februari 2020

    Dordtse visie over opvang Het college van de gemeente Dordrecht stuurde eind 2019 de visie ‘Van opvang naar wonen’ naar de raad. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde in 2019 twee onderzoeken uit ten behoeve van de opgestelde visie.

  • Visie op gebruik binnenhavens en kades

    27 januari 2020

    Visie op gebruik binnenhavens Half 2019 is een onderzoek gehouden over het gebruik binnenhavens en kades. Vierhonderd inwoners en ondernemers vulden de vragenlijst in.