De gemiddelde woonlasten in de regio Drechtsteden

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden zette de drie belangrijkste woonlasten op een rij: de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de OZB.

De conclusies worden hieronder kort samengevat:

In Zwijndrecht, Dordrecht en Sliedrecht neemt de rioolheffing toe, in Zwijndrecht het meest met €15. Er zijn in de komende jaren diverse noodzakelijke vervangingsinvesteringen nodig.

Rijksbeleid leidt ertoe dat de belasting voor storten en verbranden van afval substantieel is verhoogd. De meeste gemeenten berekenen dit in 2019 door aan huishoudens, behalve Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht.

In 2019 blijft de OZB van een woning met gemiddelde WOZ waarde in Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht onder die van het Nederlands gemiddelde. In Dordrecht neemt deze wel met €10 en in Zwijndrecht met €8 toe.

De totale woonlasten in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht liggen onder het Nederlands gemiddeld. Die in de andere gemeenten liggen boven het Nederlands gemiddelde en zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen. Met uitzondering van de gemeente Alblasserdam. Daar is een (kleine) daling in gemiddelde woonlasten.

De info-graphic Woonlasten 2019 en een korte toelichting staan op de website van het OCD.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Schalk, senior onderzoeker, via jma.schalk@drechtsteden.nl of telefoonnummer (078) 770 3914.