Vragenlijsten

We hebben begin april een aantal inwoners uit Dordrecht uitgenodigd om mee te doen aan een enquête over de Gemeenteraad Dordrecht. Bij een deel van de brieven is de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord onjuist gebleken. Daarom is besloten om de vragenlijst vanaf 6 april open te stellen via een open link. U hoeft dan geen gebruikersnaam of wachtwoord in te vullen. We bieden u hiervoor onze excuses aan en hopen dat u (alsnog) mee wilt doen aan het onderzoek.

De volgende vragenlijsten staan momenteel online:


Parkeren Indische Buurt Zuid
Nieuwe Dordtse Biesbosch
Gemeenteraad Dordrecht/ Raadscommunicatie (open link)
Afvalinzameling Oostpolder
Draagvlak voor kerkenvisie
Senioren in Sliedrecht
Welzijnsbezoek 2020
Ondernemersklimaat Zwijndrecht