Personeelsmonitor 2015

In het kader van strategische personeelsplanning zijn de medewerkers uit het Drechtstedennetwerk begin 2014 voor het eerst in een SPP-categorie ingedeeld. Wat heeft een jaar SPP opgeleverd? Zien we een verandering in de verdeling van de medewerkers over de SPP-categorieën? Zijn vrijwillig mobiele mensen doorgegroeid naar een andere functie of organisatie? En hebben verplicht mobiele medewerkers een nieuwe plek gevonden?

Conclusies

Op basis van deze factsheet trekken we de volgende conclusies:

  • Het aandeel gecategoriseerde medewerkers is afgenomen van 90% in 2014 naar 88% in 2015. Medewerkers met een SPP-categorie vertrekken, nieuwe medewerkers zijn nog niet gecategoriseerd – hoewel dit voor de helft eenvoudig had gekund (K6, korter dan zes maand in dienst). Dit wijst er op dat niet overal de SPP-categorie is geactualiseerd.
  • Organisaties verschillen sterk van elkaar in het aandeel SPP-categoriewijzigingen. De uitersten zijn Alblasserdam (1% van de medewerkers zit in een andere categorie) en DG&J (23%). Bij de DG&J stijgt het aandeel verplicht mobiel sterk door de aankomende veranderingen bij de Dienst.
  • De verdeling over de SPP-categorieën verandert voor het netwerk als geheel nauwelijks. We zien een lichte afname van het aandeel verplicht mobielen en medewerkers die zich moeten verbeteren; het aandeel stabiel is licht toegenomen.
  • We zien wel veranderingen op persoonsniveau. Van de medewerkers die in het netwerk actief bleven, wijzigde van 9% (244 medewerkers) de SPP-categorie. De SPP-categorie ‘verplicht mobiel’ kent de grootste in- en uitstroom. Van de verplicht mobiele medewerkers uit 2014 stroomde 37% binnen een jaar uit. En van de medewerkers die begin 2015 in deze categorie zitten, is 30% nieuw. Echter, vier op de vijf medewerkers die zich in 2014 moesten ontwikkelen, moeten dat in 2015 nog steeds.
  • Ruim 100 medewerkers waren het afgelopen jaar intern mobiel: ze veranderden van organisatie, afdeling of functie. De helft van hen had de categorie 'vrijwillig mobiel'.

Aanbevelingen

  • Formuleer heldere doelen, zoals: alle medewerkers (100%) moeten een SPP-categorie hebben, een medewerker mag niet langer dan x jaar in de categorie 'moet verbeteren' zitten en x% van de vrijwillig mobiele medewerkers is binnen een jaar mobiel.
  • Maak nog meer werk van interne mobiliteit, zowel qua aantal als qua registratie van de al aanwezige interne mobiliteit. Bij dit laatste gaat het vooral om detacheringen die momenteel nergens centraal worden geregistreerd. Dit zou kunnen in ADP.
  • Het kunnen monitoren van strategische personeelsplanning staat of valt met het bewustzijn en de bereidheid van leidinggevenden om de SPP-categorie van elke medewerker jaarlijks samen tegen het licht te houden. Dit proces moet vanzelfsprekend worden en automatisch voortvloeien uit het jaarlijkse personeelsgesprek.
  • Leidinggevenden ondersteunen door in ADP per medewerker de historie van de SPP-categorie op te bouwen en hen herinneren aan het actualiseren van de SPP-categorie.