Fietsgebruik en -tevredenheid Dordrecht

De gemeente Dordrecht werkt momenteel met een ‘Uitvoeringsprogramma Fiets’. Ten behoeve van het opstellen van dit uitvoeringsprogramma hebben wij in 2019 onderzoek gedaan naar het fietsgebruik van Dordtenaren, hun oordeel over de fietsinfrastructuur en hun wensen voor verbeteringen. Na drie jaar is er behoefte aan een herhalingsonderzoek om inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelingen op deze punten.

Net zoals in 2019 hebben we een vragenlijst voorgelegd aan ons Bewonerspanel, een digitaal panel met Dordtenaren die regelmatig een enquête van ons invullen. De resultaten van het onderzoek leest u in deze rapportage.

  • Vrijwel alle Dordtenaren bezitten een eigen fiets; slechts 4% niet. Van degenen die een fiets gebruiken in de stad, fietst een derde op een elektrische fiets. De grootste groep gebruikt een niet-elektrische fiets.
  • De fiets wordt vooral gebruikt om naar het werk in Dordrecht te gaan, om de binnenstad te bezoeken en om kinderen naar school te brengen/halen. Daarnaast pakken Dordtenaren ook vaak de fiets als ze gaan recreëren of sporten in Dordrecht en als ze naar winkels in de eigen wijk gaan. Pas als de bestemming een andere Dordtse wijk is of buiten Dordrecht ligt, pakken zij vaker de auto dan de fiets.
  • Vergeleken met 2019 gebruiken nu meer Dordtenaren wel eens de fiets om naar de binnenstad te gaan, om hun kinderen naar school te brengen/halen om te recreëren in Dordrecht en om naar winkels in de eigen wijk te gaan. Voor de overige bestemmingen komt het fietsgebruik overeen met 2019.
  • De redenen om met de fiets te gaan verschillen per bestemming, maar over het algemeen is de meest genoemde reden dat het gezond en sportief is. Daarnaast speelt de afstand/reistijd van de reis vaak een rol. Ook het milieu wordt veel genoemd, zoals ook ‘gemak’. Andere redenen zijn wat minder van belang. Wel valt nog op dat het niet hoeven zoeken van een parkeerplaats een belangrijke reden is voor inwoners om op de fiets naar de binnenstad te gaan.
  • Over het algemeen is een veelgenoemde belemmering om juist niet de fiets te pakken de afstand/reistijd. Daarnaast speelt vooral gemak een rol en het moeten vervoeren van spullen.
  • De tevredenheid over het fietsklimaat is ongeveer gelijk aan 2019. Als totaaloordeel voor het fietsen in Dordrecht geven inwoners gemiddeld een 6,8 als rapportcijfer (in 2019 was dit een 6,7). Net als in 2019 zijn de hoogstscorende aspecten ‘snelheid’ (rechtstreekse routes, weinig omrijden, korte wachttijden enz.) en ‘comfort’ (vrijliggende fietspaden, goed wegdek weinig hellingen, veel voorrang enz.). Het laagst scoren ‘verkeersveiligheid’ en ‘onbezorgdheid’ (gevaar voor fietsdiefstal enz.).