Energie Dordrecht

De gemeente Dordrecht vroeg het Onderzoekcentrum Drechtsteden om onderzoek te doen naar hoe inwoners aankijken tegen veranderingen op het vlak van energie. Welke maatregelen overwegen inwoners te nemen of heeft men al genomen? Is men op de hoogte van het Energieloket, subsidiemogelijkheden en de informatie via de gemeente Dordrecht (zonnedakje, Energieloket, groepsaankopen) die nu aangeboden wordt.

Voor het onderzoek zijn 2.755 uitnodigingen verstuurd naar leden van het Bewonerspanel Dordrecht. 1.206 daarvan hebben gereageerd, een respons van 44%. Daarnaast hebben 228 inwoners via een open link gereageerd.

Energiebesparing

Om energie te besparen zijn inwoners de verwarming lager gaan zetten en doet men het licht uit in ruimtes waar men niet is. Huurders hebben radiatorfolie aangebracht en kopers koken relatief meer elektrisch. Meer dan de helft van de woningeigenaren heeft dubbelglas, een HR ketel en/of isolatie aangebracht. 
Zes op de tien woningeigenaren is van plan energiebesparende maatregelen aan te gaan brengen in de komende 2 jaren. Het gaat dan om HR++/Triple glas, een (hybride) warmtepomp, vloerisolatie en koken via inductie. De plaatsing van zonnepanelen wordt ook vaak genoemd. Het milieu, comfort en de terugverdientijd zijn redenen om hiervoor te kiezen. Een deel (13%) noemt de prijs als mogelijke belemmering.
Vier op de tien huurders is niet bereid een hogere huur te betalen in ruil voor de verlaging van kosten voor energieverbruik. De overige huurders zouden hiertoe wel bereid zijn. 

Energielabel en energieverbruik

Bij de helft van de inwoners van Dordrecht is het geregistreerde energielabel niet bekend (48%). Vooral bij huurders is dit het geval. Huurders hebben ook significant meer een E label, maar minder een C, B of A-A++ label. 48% maakt gebruik van groene energie. Veel woningeigenaren van woningen in Dordrecht Oost hebben zonnepanelen. Onder huurders en woningeigenaren van Dordrecht west en centrum is dit lager. Zes op de tien eigenaren zijn van plan duurzame energie (zonnepanelen) te gebruiken, voor de huurders ligt dit behoorlijk lager (45%).

Verandering van energiebron

Zeven op de tien inwoners vindt het (erg) belangrijk om over te gaan naar andere energie. Een kwart is daar neutraal in. Naast opwarming van de aarde vindt men ook dat het goed is minder afhankelijk te zijn van het buitenland en de kosten van aardgas en elektriciteit. 
Ongeveer de helft kookt op aardgas en de helft elektrisch/op inductie. Driekwart van de inwoners heeft centrale verwarming op aardgas. Gemiddeld de helft heeft elektriciteit als voorkeur voor een andere energiebron. 

Communicatie en participatie

Gemiddeld driekwart van de inwoners heeft zich weleens verdiept in de ontwikkelingen op het gebied van energie. Van de huurders is maar de helft goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Inwoners verwachten subsidie, advies en informatie van de gemeente. Inwoners verwachten vooral informatie over wanneer in de straat een andere energiebron wordt aangelegd en over kosten en financiering. De helft wil –qua participatie-dan ook het liefst reageren op een concreet plan voor de eigen buurt. Er is voorkeur voor: brief van de gemeente website of een digitale of papieren nieuwsbrief.

Bekendheid regelingen

De helft van de respondenten is bekend met het (Regionaal) Energieloket Dordrecht. Men bezoekt het Energieloket vooral voor informatie over energiebesparing of duurzame energie. Gemiddeld 8% deed mee aan een collectieve inkoopactie. In Oost doet men het vaakst mee aan gezamenlijke inkoopacties, in Centrum minder vaak. Woningeigenaren hebben via zo’n actie vooral zonnepanelen aangeschaft of het huis geïsoleerd. De website Slim Energie Besparen is bij een op de vijf bekend. Huurders zijn beduidend beter bekend met de website dan gemiddeld. Tot slot is een derde bekend met de actie Energiehulp.

Vergelijking met 2019

Energiebesparing
In 2019 was 39% van plan om energiebesparende maatregelen treffen, nu is dat 58%, waarbij nu ook de (hybride) warmtepomp en koken via inductie genoemd worden, die in 2019 nog niet genoemd werden.

Verandering van energiebron
In 2019 vond 70% het belangrijk om over te schakelen op een andere energiebron. Dat aandeel is hetzelfde gebleven. Toen werd 90% van de woningen verwarmd door aardgas. Dat is nu 80%. Woningeigenaren zijn bijvoorbeeld overgeschakeld op elektrische warmtepompen, huurders aangesloten op het warmtenet. Ook in nieuwbouw worden andere energiebronnen toegepast. Als alternatief voor aardgas kiezen nu meer woningeigenaren voor elektrische verwarming. In 2019 zou 24% hiervoor kiezen; nu 48%. Er wordt ook minder op aardgas gekookt. Dat was in 2019 nog 62%, nu door 51% van de huishoudens. 

Bekendheid regelingen
De bekendheid van het Energieloket is duidelijk toegenomen. In 2019 gaf 20% aan ermee bekend te zijn; dat is nu 50%.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek in het beleid en de communicatie over energie. Zo is in het najaar 2023 een Energiekrant verschenen met informatie voor inwoners van Dordrecht en andere gemeenten met bijvoorbeeld tips over energiebesparing, advies- en subsidiemogelijkheden.