Dordrecht – Openbare ruimte Dordrecht

De kracht van de samenleving wordt steeds belangrijker. De gemeente Dordrecht is overtuigd van die kracht en zoekt naar een nieuwe balans in de rolverdeling tussen de overheid en de samenleving. Er komt meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Van de andere kant moet de gemeente ook opnieuw bezuinigen waardoor er ook een financiële noodzaak is om nieuwe afspraken met de stad te maken. Vandaar dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden de mening peilde van het Bewonerspanel Dordrecht.

Conclusies

Belang voorzieningen in de openbare ruimte

De leden van het Bewonerspanel Dordrecht vinden van de tien voorgelegde voorzieningen bomen, verlichting en afvalbakken het meest belangrijk. Dit geldt zowel voor hun eigen straat en buurt als op het niveau van heel Dordrecht.

Fonteinen, dieren in het park en hondenvoorzieningen vinden de deelnemers aan het Bewonerspanel het minst belangrijk. Fonteinen en dieren in parken vinden zij voor hun eigen straat en buurt in het geheel ook niet zo belangrijk. Wel vindt een aanzienlijk deel het op zich wel belangrijk dat er op stadsniveau dieren in parken (51%) en hondenvoorzieningen (64%) zijn én hondenvoorzieningen ook in de eigen straat/buurt (53%). Maar als zij dan echt moeten kiezen dan vinden ze andere dingen belangrijker.

Belang aspecten van onderhoud van de openbare ruimte

Qua onderhoud vinden de panelleden vlakke wegen, stoepen en fietspaden het meest belangrijk van de tien aspecten waaruit zij konden kiezen, op enige afstand gevolgd door altijd verlichting aan als het donker is, schone straten, stoepen en fietspaden en geen hondenpoep op straat.

Als de panelleden echt moeten kiezen, dan vinden zij onkruidvrije wegen, stoepen en fietspaden en netjes verzorgd groen het minst belangrijk. Dit geldt zowel voor de eigen omgeving als voor heel Dordrecht. Dit betekent niet dat deze aspecten onbelangrijk gevonden worden, want twee derde tot acht op de tien panelleden vinden deze aspecten op zich belangrijk.

Rol inwoners

De openbare ruimte is van iedereen en er wordt steeds meer verwacht van de kracht van de samenleving. Toch zegt een derde van de panelleden geen tijd te hebben om mee te helpen met groenonderhoud of schoonhouden van hun buurt. Drie op de tien panelleden vinden het geen taak van inwoners om mee te helpen met groenonderhoud en zouden liever nog wat extra belasting betalen zodat de gemeente dit kan blijven doen. Toch is er wel degelijk ook een aanzienlijke groep die wél bereid is om mee te helpen. Vier op de tien panelleden zijn bereid regelmatig zwerfvuil in hun buurt op te ruimen als het daardoor bespaarde geld gebruikt wordt om het straatmeubilair goed te onderhouden. Ook zo’n vier op de tien panelleden zijn bereid om samen met straatbewoners het groen te onderhouden. Zij willen hierbij dan graag goed begeleid worden door de gemeente en zelf kiezen welk groen ze willen.