Sociaal

Elke bewoner is gebaat bij een sterke sociale gemeente. Het belangrijkste fundament om op te kunnen bouwen. Hoe houdt u als gemeente dat fundament sterk? Door er steeds kritisch naar te blijven kijken.

Onderzoek op maat

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is  partner voor gemeenten om kritisch te blijven op het sociale fundament. Wat zijn sterke punten die u kunt uitbouwen of uit kunt lichten? Wij denken met u mee en evalueren  d.m.v. kwalitatief of kwantitatief onderzoek in de praktijk. Zodat u een goede afweging kun maken, rekening houdend met de politieke realiteit en beschikbare financiële middelen. U kunt bij ons terecht voor onderzoeken of vragen op het gebied van o.a.:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdhulp
  • Wijkteams
  • cliëntervaringsonderzoek
  • Participatiewet
  • vrijetijdsbesteding

Monitor Sociaal

Sinds 2009 voert het OCD eens in de vier jaar de Monitor Sociaal uit. Een representatieve steekproef van inwoners van de Drechtsteden krijgt een vragenlijst voorgelegd met vragen op het gebied van eigen kracht, sociaal netwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en participatie. Met de Monitor Sociaal signaleren wij veranderingen en volgen we de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Meer weten?

Wilt u meer weten of onderzoek laten uitvoeren op het gebied van het sociaal domein? Neem dan contact op met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze onderzoeken en de mogelijkheden.

Bekijk onze publicaties van het thema sociaal.