Economie

De lokale en regionale economie is voortdurend in beweging. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden brengt deze bewegingen in kaart; periodiek voeren wij een aantal monitoren uit en op verzoek van gemeenten doen wij maatwerkonderzoek.

Onderzoek op maat

Hoe ontwikkelt de maritieme sector zich? Wat is het economisch effect van de Kerstmarkt of RiverArt (evenementenonderzoek)? En wat is het gebruik en bereik van minimaregelingen in de gemeente? Met onderzoek en data-analyse bieden wij u de inzichten die u richting geven voor beleid. U kunt bij ons terecht voor onderzoeken of vragen op het gebied van o.a.:

  • Economie en werkgelegenheid
  • Kantorenmarkt/ winkels / leegstand
  • Ondernemersklimaat
  • Evenementen (economisch effect/bezoekerspotentieel/waardering)
  • Marktanalyses

Monitoren

In welke gemeenten groeit het aantal ondernemingen en waar daalt het? In welke sectoren komen er banen bij en waar verdwijnen deze? Hoe ontwikkelt het aantal vacatures zich en hoe snel worden deze ingevuld? Deze vragen beantwoorden wij in onze monitoren, zoals daar zijn de monitor Economie Drechtsteden, de banenmonitor Dordrecht en de monitor kantoormarkten Drechtsteden.

Meer weten?

Wilt u meer weten of onderzoek laten uitvoeren op het gebied van economie? Neem dan contact op met ons op! Wij vertellen u graag meer over onze onderzoeken en de mogelijkheden.

Bekijk onze publicaties van het thema economie.