Onderzoek schijnt licht op tentoonstelling 'In het licht van Cuyp'

13 oktober - Het Dordrechts Museum organiseerde met de tentoonstelling 'In het licht van Cuyp' een van de grootste exposities van het museum ooit. Het museum wilde graag weten wat de waardering van bezoekers was en wat de tentoonstelling heeft betekent voor de stad Dordrecht. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) zocht het uit. En wat blijkt: de tentoonstelling viel niet alleen enorm in de smaak bij bezoekers, maar trok ook nieuwe bezoekers naar Dordrecht en de Dordtse horeca, winkels en hotels.

Na afloop van hun museumbezoek ontvingen bezoekers van het museum een mail met een link naar de vragenlijst. Ook stonden onze enquêteurs een aantal dagen in het museum om ter plekke enquêtes te houden. In totaal zijn er ruim vierduizend vragenlijsten ingevuld. 


Hoge waardering Cuyp tentoonstelling

Bezoekers waarderen de tentoonstelling met het gemiddeld rapportcijfer 8,8. Bezoekers vertellen dat hun hoge waardering voor de Cuyp tentoonstelling vooral komt door de prachtige schilderijen, de opzet en inrichting van de tentoonstelling, de bijzondere en unieke samenstelling van de collectie en de goede informatie over de schilder Cuyp en de invloed die hij had.

Over de bezoekers zelf

Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien bezoekers voor het eerst in het Dordrechts Museum kwamen. De helft van de bezoekers was in de afgelopen vijf jaar al 1-5 keer eerder in het Dordrechts Museum geweest. Drie kwart van de bezoekers van de Cuyp tentoonstelling verwacht nog eens terug te komen naar het museum. Van deze groep verwachten vier op de tien dat al binnen één jaar te doen.

Voor het eerst naar Dordrecht

Hoewel de meeste bezoekers van buiten de Drechtsteden al eens eerder in Dordrecht waren geweest, kwam één op de zeven bezoekers voor het eerst naar de stad. Dat komt neer op zo’n 10.000 personen. Een groot deel van hen verwacht Dordrecht zeker (41%) of misschien (36%) nog eens te bezoeken.

Effect voor Dordrecht

Veel bezoekers bezochten ook de binnenstad, kochten iets in winkels of op de markt, bezochten een horecagelegenheid en/of overnachtte in Dordrecht. De totale spin-off van de tentoonstelling raamt het OCD op naar schatting €3,9 mln. Hiervan is €1,0 mln. in het museum besteed (museumwinkel en restaurant). Natuurlijk hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de bestedingen. Bijvoorbeeld doordat het aantal bezoekers aan het museum per tijdslot beperkt was en doordat er beperkende maatregelen waren voor o.a. horeca- en winkelbezoek.

Hier vindt u de hele rapportage.

Foto homepage: Cuyp Expositie ©Peter den Ouden