Dashboard Meldingen Openbare Ruimte (MOR) voor gemeente Dordrecht

De afgelopen periode is er samen met Gemeente Dordrecht gewerkt aan een dashboard MOR (Meldingen Openbare Ruimte) voor beleidsmedewerkers binnen de gemeente. Met trots kunnen we zeggen dat inmiddels een structurele dataverbinding is gerealiseerd, waarmee de gegevens geautomatiseerd in het dashboard kunnen worden geladen. Ook is het dashboard inmiddels uitgerold onder een eerste groep gebruikers.

Inwoners van de Gemeente Dordrecht kunnen een melding maken als zich er een probleem of wens voordoet in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij kapotte verlichting, een volle afvalbak of een wens voor een speelplek. Deze meldingen worden opgeslagen en verwerkt via de applicatie Fixi. Door verschillende specialisten binnen de gemeente worden de problemen of wensen opgepakt en afgehandeld. 

Ook op beleidsniveau heeft de Gemeente Dordrecht behoefte aan inzicht in de hoeveelheid en het type meldingen. Om te voorzien in deze behoefte heeft Onderzoekcentrum Drechtsteden, samen met Gemeente Dordrecht de data van Fixi structureel ontsloten naar het dataplatform. Een interactief dashboard is ontwikkeld om deze gegevens te ontsluiten voor beleidsmedewerkers. Het voordeel is dat de informatie nu structureel toegankelijk is en flexibel te filteren is, afhankelijk van de informatiebehoefte. Het dashboard is zo opgesteld dat het ook opschaalbaar is (voor regiogemeenten die ook Fixi gebruiken). 

Door de Fixi gegevens te ontsluiten en te presenteren in een interactief dashboard, draagt het OCD bij aan een oplossing voor de informatiebehoefte van de gemeente Dordrecht!  

Meer weten?
Neem contact op via ocd@drechtsteden.nl


Dashboard Meldingen Openbare Ruimte (MOR) voor gemeente Dordrecht