Werkloosheid Drechtsteden daalt gestaag verder

De vraag naar personeel in de Drechtsteden bleef in het eerste halfjaar van 2018 onverminderd hoog: er ontstonden 38% meer nieuwe vacatures bij bedrijven en instellingen in de Drechtsteden dan in het eerste halfjaar van 2017.

 Mede als gevolg daarvan daalt de werkloosheid in de Drechtsteden gestaag verder. Per eind juni 2018 werden er 13% minder werkloosheidsuitkeringen aan inwoners van de Drechtsteden verstrekt dan begin van het jaar. En ook de bijstand daalt door: in de 1e helft van 2018 zien we een daling met 1,7%.

De keerzijde is dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt: meer en meer vacatures blijken moeilijk vervulbaar. Bekijk het overzicht van recente ontwikkelingen op de regionale economie en arbeidsmarkt.

Meer informatie

Frans Winterwerp, (078) 770 3918.