Dashboards en cijfers

Link naar alle dashboards

Dashboards geven de relevante ontwikkelingen weer over een periode of een (deel van) de gemeente of regio. U vindt hier onder andere de Monitor Smart Delta Drechtsteden en Gemeentelijke Duurzaamheidsindex.    

Wilt u informatie en cijfers?

U kunt bij het OCD terecht voor informatie op allerlei expertisegebieden. We verzamelen gegevens uit externe bronnen (zoals het CBS of maatschappelijke instellingen), administratieve databestanden (zoals bevolkings- en vastgoedbestanden) en onze eigen onderzoeken. De cijfers worden periodiek geactualiseerd.

Prognoses

Ook beschikken we over bevolkingsprognoses voor de regio Drechtsteden. De prognoses bieden inzicht in de toekomstige omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van de bevolking. Het geeft u aanknopingspunten voor de toekomstige vraag naar producten, diensten en voorzieningen.

U vindt onze cijfers in de volgende webtoepassingen:

Dashboards

Dashboards geven de relevante ontwikkelingen weer over een periode of een (deel van) de gemeente of regio.

Naar de dashboards

Drechtsteden in cijfers

Drechtsteden in cijfers biedt alle cijfers en ontwikkelingen per thema in tabelvorm, kaart of cirkeldiagram op buurt- en wijkniveau.

Naar Drechtsteden in cijfers

Wijk- en buurtkaarten

Hier vindt u de wijk- en buurtkaarten van de gemeenten in de regio Drechtsteden.

Naar wijk- en buurtkaarten